Első Magyarországi Online Fogászati Egyesület (EMOFE)
First Hungarian Online Dental Association (FHODA)


  Home

data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true"> Úgy néz ki, hogy nem a magyarok nyilaival, hanem fogászati fúróinkkal fogjuk meghódítani Európát, és a világot. Országunk az utóbbi néhány évben valóságos fogászati nagyhatalommá nőtte ki magát. Korábban az osztrák és a német turisták körében voltunk népszerűek fogászati értelemben, ma már más, fejlett országokból is érkeznek hozzánk fogászati kezelésre Európából.

Fontos megjegyeznünk, hogy manapság valódi háborúról beszélünk, ha a fogászati turizmust hozzuk szóba. Jelenlegi vezető pozíciónkért, sok más országgal kell versenyre kelnünk Európából. Első helyünk megőrzéséért érdekvédelmi szervezet hozott létre az öt legnagyobb magyar fogászati rendelő, melynek neve: Vezető Magyar Fogászati Rendelők Egyesülete. Dr. Tolnai Zsoltot, aki a Magenta csoport tulajdonosa, megkérdeztük, meséljen rendíthetetlen piaci pozíciónkról a fogászati területen, és az újonnan létrehozott Egyesület hogyan tud majd lobbyzni a szakmai érdekeiért külföldön és Magyarországon egyaránt.

Origo: Miért jönnek ilyen sokan nyugatról Magyarországra fogászati kezelésre?

Tolnai Zsolt: Ahhoz, hogy megértsük ezt, fontos megnéznünk, hogy ezen a téren mi a helyzet tőlünk nyugatra? Példának nagyon jó Nagy Britannia és Írország is, ahol nemcsak a fogászati ágazat, hanem a az egész egészségügy válságos jelenleg. Először is iszonyúan kevés az állami rendelő, melynek hatalmas létszámú páciensszámot kellene kiszolgálnia, és még az is előfordulhat, hogy egy fogászati kezelésre akár két évet is várniuk kell. Másodszor fontos még az is, hogy az ottani magánrendelések még sz ottani bérekhez képest is csillagászati árakat kérnek el a fogászati kezelésekért.

A 2006-os évben a brit fogorvosok túlnyomó többsége felbontotta a Brit Egészségügyi Pénztárral az érvényes szerződését., ami azt eredményezte, hogy sokak számára elérhetetlenné vált anyagilag a fogászati kezelés. A fentiek, tehát a drága magánpraxis, és az, hogy a többsége az egészségbiztosítási csomagnak nem fedezi a fogászati kezelést, eredményezte azt, hogy az emberek olcsóbb megoldást kerestek, és aki teheti, inkább külföldön veszi igénybe ezt a szolgáltatást. Így jelent meg Magyarország is a palettán, ahol hasonló fogászati szolgáltatás lehet igénybe venni, viszont jóval alacsonyabb áron.

Origo: Miért Magyarországot választják?

Tolnai Zsolt: Nagyon egyszerű: Hazánkban nagyon sok, nagyon jól képzett fogorvos van, akiknek hasonlóan fejlett felszerelésük van, mint nyugat európai társaiknak. A magyar egészségügy általánosságban nagyon nehéz helyzetben van, a fogászat az teljesen más. Köszönhető elsősorban a világszínvonalú képzésnek, és annak is, hogy a szakma a rendszerváltást követő években sikeresen lépett a privát szféra talajára, minőségileg a fogászat területén felülmúljuk Európát. Jól képzett fogorvosokat és fejlett technológiát nyújtunk egyszerre.

Origo: Elsősorban honnan érkeznek hozzánk kezelésre?

Tolnai Zsolt: Északi országokból, Svédország kivételével, mert ott ingyenes a fogászati kezelés, Olaszországból, és német ajkú területekről. Franciaországból is vannak ugyan pácienseink, de spanyol pl. egyáltalán nincs, aminek talán elsősorban nyelvi akadályai lehetnek.

Németországból ma már nemcsak néhány napra érkeznek fogászati kezelésre, hanem akár több hetes, komolyabb fogászati beavatkozásokra is átutaznak a Dunántúlra. A repülőjegyek drasztikus csökkenése miatt ma már könnyen előfordulhat az is, hogy Európa túlsó végébe járunk dolgozni, vagy akár egészségügyi ellátást igénybe venni.

Origo: Hogyan győzzük meg a pácienseket, hogy minket, magyarokat és ne más országbeli fogorvosokat válasszanak?

Tolnai Zsolt: Nagyon kemény a verseny a piacon, így a lehető legtöbb eszközt be kell vetnünk a páciensek megszerzése érdekében. Az öt legnagyobb rendelővel közösen alakítottunk egy egyesületet, mely a Vezető Magyar Fogászati Rendelők nevét viseli, melynek az a legfőbb célja, hogy olyan marketing programot dolgozzon ki, mely a fogászati szakmában világosan definiálja a mércét. Ezzel egyrészt egy szakmai szervezetet kívántunk létrehozni, a szakma egységes képviselésének érdekében, és biztosítékot ad a további magas színvonalú fogászati ellátásra, valamint élénkíti a hazai piacot. Másrészt pedig az Egyesület megpróbál kormány közelben olyan lobby tevékenységet folytatni, hogy az esetleges konkurens országokkal versenyre kelhessünk. Amit elsősorban a minőségen és az alacsony áron túl nyújtani tudunk külföldi vendégeinknek, az nem más, mint a vendégszeretet és Magyarország szépségei. A létrehozott Egyesületünk egyik fő célja, hogy egységes szakmai nívót szabjunk a fogászati rendelőknek, és megpróbáljuk összekötni az idegenforgalmat az egészségüggyel, azon belül pedig a fogászati szektorral.

Origo: A magyar pácienseknek lesz-e illetve van-e haszna abból, hogy a hazánk fogászati nagyhatalommá vált?

Tolnai Zsolt: A fogászati turizmus a magyar fogorvosi szakmának segített elsősorban abban, hogy nagyon előkelő pozícióba kerüljön. Ezt a pozíciót természetesen a minőségen át a magyar páciensek is élvezhetik. Az igazi, valódi előny azonban az egészségügyi turizmus infrastruktúrájának kialakítása. Ebben az évben a szállodák Budapesten az éjszakák 10%-át a fogászati turizmus keretein belül értékesítették. Ez hazánkban munkahelyet teremt, ami nem elhanyagolható egy válság idején. Egy átlagos idelátogatóval ellentétben a „fogászati turista” tovább marad hazánkban, és többszörösét költi, valamint visszalátogat kontrollvizsgálatokra is, ami szintén jelentőséggel bír az idegenforgalom területén.

 

 ©Fogászat | Első Magyarországi Online Fogászati Egyesület (EMOFE) 2017.